ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΓΚΟΛΦ

HGF COVID FOR SITE.jpg

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΚΟΛΦ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΚΟΛΦ

8-9-2021

 

Το παρόν Πρωτόκολλο περιγράφει διαδικασίες, δίνει οδηγίες και περιγράφει μέτρα προστασίας που αφορούν την διεξαγωγή Αγώνων Γκολφ και τις ενέργειες επί θετικού κρούσματος.

 

Το Πρωτόκολλο βασίζεται στην εκτίμηση υγειονομικού κινδύνου από τον COVID-19, από τα πρόσφατα διαθέσιμα Εθνικά και Διεθνή δεδομένα και συντάχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της Υγειονομικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. και του ΕΟΔΥ.

 

Τα δεδομένα μπορεί να μεταβληθούν στα πλαίσια μίας νέας έξαρσης της επιδημίας και σε αυτή τη περίπτωση το περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις εξελίξεις, τα επιστημονικά ευρήματα και τις οδηγίες των αρμόδιων Εθνικών Αρχών, με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΓ, κατόπιν εισήγησης της Υγειονομικής Επιτροπής της ΕΟΓ και εν συνεχεία θα υποβάλλεται για έγκριση στην Υγειονομική Επιτροπή της Γ.Γ.Α..

 

Δεν είναι δυνατή από το παρόν Πρωτόκολλο η απόλυτη και σε κάθε περίπτωση εξασφάλιση έναντι των συνεπειών του COVID-19 και αναγνωρίζεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις από την ΕΟΓ, μετά από Εισήγηση του Υγειονομικού Συμβούλου της, στα πλαίσια ενός συνδυασμού διαχείρισης υγειονομικού κινδύνου και οικονομικού ρίσκου λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Πολιτείας, της Γ.Γ.Α. και του ΕΟΔΥ.

 

Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής ή μέλος της οικογένειας του, παρουσιάσει συμπτώματα Covid-19, θα πρέπει να παραμείνει στο σπίτι και να ενημερώσει άμεσα το Σωματείο του και την Ομοσπονδία. Σε περίπτωση εμφάνισης θετικού κρούσματος, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες σύμφωνα με το παρακάτω link και να ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ.

 

https://gga.gov.gr/images/Επικαιροποιημένες_οδηγίες_ελέγχων_και_διαχείρισης_κρούσματος_COVID-19_08_09_2021.pdf

 

Τα σωματεία θα πρέπει να ορίσουν έναν υπεύθυνο COVID-19 και να τον γνωστοποιήσουν στην ΕΟΓ με στοιχεία επικοινωνίας.

Σε περίπτωση κρούσματος, να ενημερώνουν άμεσα την αθλητική́ εγκατάσταση και τη Γενική́ Γραμματεία Αθλητισμού́ στο covid19@gga.gov.gr

 

Τα Σωματεία να αποστέλλουν στην ΕΟΓ, σε εβδομαδιαία βάση, τα συγκεντρωτικά́ αποτελέσματα των τεστ COVID-19 των αγωνιστικών τους τμημάτων, με τη μορφή́ που τους έχει επικοινωνηθεί.

* Προληπτικός έλεγχος μοριακός (RT-PCR) έως 72 ώρες πριν

* Προληπτικός έλεγχος με άμεσο τεστ αντιγόνου (Rapid Antigen Test, RAT) έως 48 ώρες πριν

* Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται 30 ημέρες, μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει έως 180 ημέρες μετά τη νόσηση

* Τα Self-test για αγώνες ισχύουν για έως 24 ώρες. Κατόπιν για συμμετοχή σε αγώνα θα πρέπει η διαδικασία ελέγχου covid19 να επαναληφθεί

Είσοδος στις εγκαταστάσεις του Γηπέδου:


Όλοι οι εισερχόμενοι στις εγκαταστάσεις αθλητές ή προσωπικό, καταγράφονται σε ειδική κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία τους, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η εύρεση οποιουδήποτε τυχόν κρούσματος. Το συγκεκριμένο έντυπο (κάθε ημέρας) φυλάσσεται για 14 ημέρες και στη συνέχεια καταστρέφεται.
 

Οι αθλητές κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο θα πρέπει να επιδεικνύουν στη γραμματεία ένα από τα παρακάτω:


• Πιστοποιητικό εμβολιασμού
• Πιστοποιητικό́ νόσησης σε ισχύ
• Τα αποτελέσματα του ελέγχου Covid-19 όπως παρακάτω:
oι Αθλητές έως 15 ετών: Self-test την ημέρα του αγώνα
oι Αθλητές 16 ετών και άνω: PCR test 72 ωρών ή Rapid test 48 ωρών
Παράλληλα, θα πρέπει να επιδεικνύουν και την Κάρτα Υγείας Αθλητή σε ισχύ.

 

Αν υπάρχουν διαδοχικές μέρες αγώνες, π.χ. Παρ-Σαβ-Κυρ, 1 τεστ πριν τον πρώτο αγώνα. Αν οι αγωνιστικές μέρες είναι πάνω από τρεις (3) τότε 1 τεστ ανά τρία (3) 24ωρα.
 

Η απόσταση μεταξύ των αθλητών θα πρέπει να είναι 1,5μ κατ’ ελάχιστον. Η τήρηση της απόστασης του 1,5μ θα πρέπει να εφαρμοστεί αυστηρά, τόσο κατά την διάρκεια των προπονήσεων, όσο και κατά τη μετάβαση στο γήπεδο, την παραμονή στον χώρο αναμονής και κατά την είσοδο και έξοδο από τον αγωνιστικό χώρο.
 

Εντός του Αγωνιστικού Χώρου:


• Οι ομάδες θα αποτελούνται από μέγιστο αριθμό 4 παικτών.
• Οι παίκτες δεν θα ανταλλάσσουν Κάρτες (Κάθε παίκτης θα συμπληρώνει την δική του κάρτα).
• Η επιβεβαίωση του Marker θα γίνεται επάνω στην δική του κάρτα, προφορικά ή με ηλεκτρονικά μέσα.
• Η κατάθεση της κάρτας θα μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα (email).
• Σε κάθε golf cart θα μπορεί να επιβαίνει μόνο ένας παίκτης – με εξαίρεση για μέλη της ίδιας οικογένειας. Σε ειδικά διαμορφωμένα golf cart, τα οποία διαθέτουν προστατευτική/διαχωριστική μεμβράνη μεταξύ των καθισμάτων, μπορούν να επιβαίνουν 2 άτομα, μη μέλη της ίδιας οικογένειας. Σε golf cart χωρίς προστατευτική/διαχωριστική μεμβράνη, μπορούν να επιβαίνουν 2 άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι και τα δύο άτομα
επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό́ νόσησης σε ισχύ, ή αρνητικό αποτέλεσμα ελέγχου Covid-19.
• Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις μεταξύ των παικτών, καθ’ όλη την διάρκεια του παιχνιδιού, ειδικά στα tees, στα greens και στον "χαιρετισμό" στο τέλος του παιχνιδιού.
• Η είσοδος σε θεατές εντός του αγωνιστικού χώρου επιτρέπεται για πλήρως εμβολιασμένους θεατές. Οι ανήλικοι 13 έως 17 ετών προσκομίζουν PCR test 72 ωρών ή Rapid test 48 ωρών. Οι ανήλικοι έως και 12 ετών επιτρέπεται να εισέρχονται και με αρνητικό Self-test, το οποίο έχει διενεργηθεί την ημερά του αγώνα.


Εκτός του Αγωνιστικού Χώρου:


• Εξαιρουμένων των αθλητών, όλοι οι υπόλοιποι φοράνε μάσκες.
• Η παραλαβή/παράδοση του εξοπλισμού στον χώρο φύλαξης θα γίνεται από τον ίδιο τον παίκτη, με τις οδηγίες του Caddie Master.
• Να αποφεύγεται ο συνωστισμός στον Caddie Master; όπου και θα πρέπει να εξυπηρετείται μόνο ένας παίκτης τη φορά. Ο παίκτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καθαριότητα του εξοπλισμού του.
• Να γίνεται σύσταση στους παίκτες να προμηθεύονται με ατομικά μπουκαλάκια εμφιαλωμένου νερού.


Λειτουργία των Αποδυτηρίων:


Επιτρέπεται η χρήση αποδυτηρίων από αθλητές στις οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, σε προπονήσεις και αγώνες με τις κάτωθι προϋποθέσεις:
• παρουσία ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. εντός των αποδυτηρίων,
• χρήση του 50% της δυναμικότητας των κατιονιστήρων (ντους),
• αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων Δημόσιας Υγείας.

 

Για τον καθαρισμό και την απολύμανση της εγκατάστασης θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ που υπάρχουν στο παρακάτω link
 

https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/
 

Υγειονομικός Υπεύθυνος - Νικόλαος Γεροσταθόπουλος
 

Διευθυντής Β΄ Ορθοπεδικού του Ερρίκος Ντύναν

Play Safe-Stay Safe - HGF.jpg