ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΓΚΟΛΦ

HGF COVID FOR SITE.jpg

20-5-2021

 

Το παρόν Πρωτόκολλο περιγράφει διαδικασίες, δίνει οδηγίες και περιγράφει μέτρα προστασίας που αφορούν την διεξαγωγή Αγώνων Γκολφ και τις ενέργειες επί θετικού κρούσματος.

Το Πρωτόκολλο βασίζεται στην εκτίμηση υγειονομικού κινδύνου από τον COVID-19 από τα πρόσφατα διαθέσιμα Εθνικά και Διεθνή δεδομένα και συντάχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της Υγειονομικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. και του ΕΟΔΥ.

Τα δεδομένα μπορεί να μεταβληθούν στα πλαίσια μίας νέας έξαρσης της επιδημίας και σε αυτή τη περίπτωση το περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις εξελίξεις, τα επιστημονικά ευρήματα και τις οδηγίες των αρμόδιων Εθνικών Αρχών με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΓ κατόπιν εισήγησης της Υγειονομικής Επιτροπής της ΕΟΓ και εν συνεχεία θα υποβάλλεται για έγκριση στην Υγειονομική Επιτροπή της Γ.Γ.Α..

Δεν είναι δυνατή από το παρόν Πρωτόκολλο η απόλυτη και σε κάθε περίπτωση εξασφάλιση έναντι των συνεπειών του COVID-19 και αναγνωρίζεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις από την ΕΟΓ μετά από Εισήγηση του Υγειονομικού Συμβούλου του στα πλαίσια ενός συνδυασμού διαχείρισης υγειονομικού κινδύνου και οικονομικού ρίσκου λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Πολιτείας, της Γ.Γ.Α. και του ΕΟΔΥ.

Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής ή μέλος της οικογένειας του παρουσιάσει συμπτώματα Covid-19 θα πρέπει να παραμείνει στο σπίτι και να ενημερώσει άμεσα το Σωματείο του και την Ομοσπονδία. Σε περίπτωση εμφάνισης θετικού κρούσματος θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες σύμφωνα με το παρακάτω link και να ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ.

https://gga.gov.gr/images/Positive_Case_Management_in_Sport_v6.pdf

 

 

Από 15/05/2021 έχει ξεκινήσει η Αγωνιστική Δραστηριότητα, σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο.

 

 

Τα σωματεία θα πρέπει να ορίσουν έναν υπεύθυνο COVID-19 και να τον γνωστοποιήσουν στην ΕΟΓ με στοιχεία επικοινωνίας.

 

 

Είσοδος στις εγκαταστάσεις του Γηπέδου:

 

Όλοι οι εισερχόμενοι στις εγκαταστάσεις αθλητές ή προσωπικό, καταγράφονται σε ειδική κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία τους, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η εύρεση οποιουδήποτε τυχόν κρούσματος. Το συγκεκριμένο έντυπο (κάθε ημέρας) φυλάσσεται για 14 ημέρες και στη συνέχεια καταστρέφεται.

Για τους αγώνες είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος για τους συμμετέχοντες με rapid test 24 ωρών ή PCR τεστ 48 ωρών από διαπιστευμένα εργαστήρια.

Οι αθλητές κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να επιδεικνύουν στη γραμματεία α) τα αποτελέσματα του ελέγχου αντιγόνου για covid19 και β) την Κάρτα Υγείας Αθλητή σε ισχύ.

Η απόσταση μεταξύ των αθλητών θα πρέπει να είναι 1,5μ κατ’ ελάχιστον. Η τήρηση της απόστασης του 1,5μ θα πρέπει να εφαρμοστεί αυστηρά τόσο κατά την διάρκεια των προπονήσεων, όσο και κατά τη μετάβαση στο γήπεδο, την παραμονή στον χώρο αναμονής και κατά την είσοδο και έξοδο από τον αγωνιστικό χώρο.

 

Εντός του Αγωνιστικού Χώρου:

 

 • Οι ομάδες θα αποτελούνται από μέγιστο αριθμό 4 παικτών.

 • Οι παίκτες δεν θα ανταλλάσσουν Κάρτες (Κάθε παίκτης θα συμπληρώνει την δική του κάρτα).

 • Η επιβεβαίωση του Marker θα γίνεται επάνω στην δική του κάρτα του, προφορικά ή με ηλεκτρονικά μέσα.

 • Η κατάθεση της κάρτας θα μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα (email).

 • Σε κάθε golf cart θα μπορεί να επιβαίνει μόνο ένας παίκτης – με εξαίρεση για μέλη της ίδιας οικογένειας. Σε ειδικά διαμορφωμένα golf cart, τα οποία διαθέτουν προστατευτική/διαχωριστική μεμβράνη μεταξύ των καθισμάτων, μπορούν να επιβαίνουν 2 άτομα, μη μέλη της ίδιας οικογένειας. Σε golf cart χωρίς προστατευτική/διαχωριστική μεμβράνη μπορούν να επιβαίνουν 2 άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι και τα δύο άτομα έχουν αρνητικό τεστ ελέγχου αντιγόνου (rapid test 24 ωρών ή PCR τεστ 48 ωρών).

 • Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις μεταξύ των παικτών, καθ’ όλη την διάρκεια του παιχνιδιού, ειδικά στα tees, στα greens και στον "χαιρετισμό" στο τέλος του παιχνιδιού.

 • Δεν επιτρέπονται θεατές εντός του αγωνιστικού χώρου.

 

Εκτός του Αγωνιστικού Χώρου:

 

 • Εξαιρουμένων των αθλητών, όλοι οι υπόλοιποι φοράνε μάσκες.

 • Η παραλαβή/παράδοση του εξοπλισμού στον χώρο φύλαξης θα γίνεται από τον ίδιο τον παίκτη, με τις οδηγίες του caddie Master.

 • Να αποφεύγεται ο συνωστισμός στον Caddie Master; όπου και θα πρέπει να εξυπηρετείται μόνο ένας παίκτης τη φορά. Ο παίκτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καθαριότητα του εξοπλισμού του.

 • Δεν θα πρέπει να λειτουργούν οι ψύκτες νερού. Οι παίκτες θα πρέπει να προμηθεύονται με ατομικά μπουκαλάκια εμφιαλωμένου νερού.

 

Η Λειτουργία των Αποδυτηρίων Επιτρέπεται ως Εξής:

 

 • Πριν από τη λειτουργία των αποδυτηρίων συστήνεται καθαρισμός/απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για μη υγειονομικούς χώρους.

 • Περιορισμός εισόδου στο χώρο, μόνο για αθλητές, προπονητές και το ελάχιστο απαραίτητο λοιπό προσωπικό με ταυτόχρονη εφαρμογή της οδηγίας «…έως 4 άτομα ανά 20 τμ και για τα επόμενα κάθε 10 τμ, ένα επιπλέον άτομο…» με χρήση μάσκας σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους.

 • Στην περίπτωση μικρότερων χώρων η είσοδος επιτρέπεται μόνο στους αθλητές και τους προπονητές, με χρήση μάσκας και τήρηση φυσικής απόστασης όλη τη διάρκεια της παραμονής τους.

 • Αλκοολούχο αντισηπτικό (με αντλία) σε εμφανή σημεία.

 • Ανάμεσα στα καθίσματα να παρεμβάλλεται ένα κενό κάθισμα όπου είναι εφικτό.

 • Ο χώρος να αερίζεται κατά προτίμηση από ανοιχτά παράθυρα. Σε ότι αφορά τη χρήση του κλιματισμού, εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Εάν υπάρχει σύστημα εξαερισμού, ρύθμιση για ροή αέρα από μέσα προς τα έξω χωρίς ανακύκλωση.

 • Ατομική χρήση ντους όπου είναι εφικτό. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ατομικά ντους και αυτά είναι σε σειρά, συστήνεται να υπάρχει μεταξύ δύο ντους ένα κενό. Καλό σαπούνισμα των χεριών κατά τη διάρκεια του ντους. Συστήνεται συχνός καθαρισμός/ απολύμανση της βρύσης σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για μη υγειονομικούς χώρους. Καλός αερισμός του χώρου με ανοικτά παράθυρα.

 • Συστήνεται η χρήση προσωπικών ειδών (πχ σαπούνι και σαμπουάν) και η χρήση σαγιονάρας.

 • Το προσωπικό καθαριότητας κατά τη διάρκεια της εργασίας του πρέπει να φορά στολή/ρόμπα εργασίας και γάντια μιας χρήσεως, τα οποία θα πρέπει να αλλάζει τακτικά. Μετά την αφαίρεση των γαντιών θα πρέπει να ακολουθεί υγιεινή των χεριών (πλύσιμο με νερό και σαπούνι ή εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού για 20 δευτερόλεπτα) και, αφού τα χέρια στεγνώσουν καλά, να χρησιμοποιείται νέο ζευγάρι γαντιών. Πρόσθετος εξοπλισμός ατομικής προστασίας, όπως μάσκα, προστατευτικά γυαλιά και αδιάβροχη ποδιά, μπορεί να χρειάζεται κατά την παρασκευή διαλυμάτων, ανάλογα με το καθαριστικό/απολυμαντικό που χρησιμοποιείται και τη διαδικασία καθαρισμού, για την προστασία του προσωπικού καθαριότητας, ιδιαίτερα εάν υπάρχει κίνδυνος πιτσιλίσματος.

 • Μετά τη χρήση των εγκαταστάσεων συστήνεται καθαρισμός/απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για μη υγειονομικούς χώρους.

 • Μετά τον καθαρισμό/ απολύμανση τα αποδυτήρια κλείνουν και δεν χρησιμοποιούνται μέχρι τη επόμενη χρήση.

 

 

Για τον καθαρισμό και την απολύμανση της εγκατάστασης θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ που υπάρχουν στο παρακάτω link

https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/

 

 

Υγειονομικός Υπεύθυνος - Νικόλαος Γεροσταθόπουλος

Διευθυντής Β΄ Ορθοπεδικού του Ερρίκος Ντύναν

 

 

Η ασφάλεια όλων, είναι η προτεραιότητά μας. Για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σίγουροι ότι όλοι οι παίκτες του γκολφ είναι περισσότερο ασφαλείς, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι κανόνες και οι κατευθυντήριες γραμμές, που περιγράφονται παραπάνω. Ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και τη συνεργασία όλων. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Your safety is our priority. The best way to  ensure all golfers are as safe as possible, is for everyone to follow the rules and guidelines, outlined above. We look forward to everyone’s understanding and cooperation. If you have any questions or concerns, please don’t hesitate to contact us.

Information will be updated regularly as the situation develops.

Play Safe-Stay Safe - HGF.jpg