2021 European Men's Team Shield Championship2021 European Ladies' Team Shield Championship

@ Jurmala Golf Club, Latvia 28-7-2021 / 31-7-2021 Good Luck to our National Teams! Pantazopoulos Panagiotis Palatsidis Alexandros Pachiadakis George Pantazidis Christos Karnazes Sophia – Christa Acharidis Alkyonie Diakou Marietta Vergou Paraskevi
Featured Posts
Recent Posts